Záznam z diskusie o Memorande slobodného občana z Nitry