Dnes sa na sociálnych sieťach objavil tento dokument nazvaný ULTIMÁTUM, ktorý mal byť adresovaný prezidentovi SR:

Keďže k dokumentu boli doložené aj podpisy občanov, ktorí podpísali Memorandum slobodného občana (MSO), touto cestou by sme to chceli uviesť na správnu mieru. Ultimátum a MSO sú dve rozdielne veci a podpisy pod MSO nemajú s Ultimátom nič spoločné. Takéto metódy sú neakceptovateľné a sú v rozpore so samotnou podstatou MSO, keďže sa zneužívajú podpisy ľudí spôsobom “o nás bez nás”.