Krátke video, v ktorom je celý text Memoranda slobodného občana premietaný divákom za zvukov skladby Heart of Courage od interpreta Two Steps from Hell.