Warning: Use of undefined constant minor - assumed 'minor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/j/a/u90246/public_html/_sub/slobodniobcania/wp-config.php on line 11
Slobodní občania - Memorandum Slobodného Občana

MEMORANDUM

slobodného občana

VÝKLAD

jednovetný a podrobný výklad jednotlivých bodov

VÝZVA

pridaj sa

Žijeme v najšialenejšom a pravdepodobne najhoršom veku ľudských dejín, v ktorom je dobro zosmiešňované ako prejav slabosti, kým zlo zakorenené hlboko v každom z nás sa prejavuje stále dominantnejšie. Vystavovanie bohatstva, majetku a hmotného zabezpečenia ako všeobecne akceptovaného statusu úspechu je už dnes normatívnou záležitosťou. Slobodný, voľný trh a demokracia nie sú to isté ako sloboda, ako sa často mylne tvrdí. Neexistuje ani voľná súťaž ako uholný kameň kapitalizmu, nakoľko pravidlá voľného trhu predurčujú k víťazstvu iba korporácie, ktoré už viac ako pol storočie koncentrujú kapitál do vlastných rúk. Môžeme síce hovoriť čo chceme, to však neznamená, že budeme aj vypočutí.

Dôsledkom neoliberálnej politiky dochádza k relativizovaniu tradičných hodnôt opierajúcich sa predovšetkým o etiku, solidaritu a zmysel pre povinnosť. Úpadok vplyvu inštitúcií spoločenskej kontroly, ktorú predstavujú odbory, cirkev, rodina, či škola, vystriedala adorácia okamžitého naplnenia individuálnych potrieb a dei?kácia prítomnosti. Stredná vrstva postupne zaniká, sociálny výťah z nej hore vyvezie iba zanedbateľné percento, pričom jej 30% sa prepadá do nižších alebo sociálne vylúčených vrstiev a chudoby. Tá je procese sociálnej segregácie vytláčaná do ohraničených giet, na okraj miest. Sem sa presúvajú aj tri štvrtiny vidieku za vidinou získania práce, pretože poľnohospodári častokrát nevlastnia už ani kúsok pôdy. Človek v dave je stále viac izolovaný ako ego zapuzdrené v pokožke. Jeho túžby sadisticky exaltované výzvami reklamy a konzumu k okamžitému uspokojeniu podmieňujú jeho rozhodnutie žiť na dlh. Pasca konzumného systému spočíva v zotročovaní tým, že dáva všetko k dispozícii, ale len ako súčasť statu quo.

Premyslený systém rozdeľuje spoločnosť tým, že vnadami iluzórnych ašpirácií vytvára zdanie, že príslušníci strednej triedy sa vďaka svojmu vzdelaniu a námahe dostanú tam, kde sa už po niekoľko generácií hermeticky uzatvára elita. Táto ilúzia je hnacím motorom k jej ochote byť jediným plátcom daní a zároveň najväčším nepriateľom nižších vrstiev, ktorým stredná vrstva začína preberať prácu, pričom chudobných zároveň obviňuje, že si ju nevedia nájsť či udržať. Tento spor však zaručuje funkčnosť spoločnosti nemerateľných rozdielov, pretože rozdrobuje akúkoľvek silu schopnú stmeliť a aktivizovať obe podriadené vrstvy k vzbure.

Jedno percento ľudí tohto sveta vlastní polovicu všetkého bohatstva, pričom na polovicu všetkej svetovej populácie pripadá iba jedno percento bohatstva. Existencia takýchto neporovnateľných podmienok k životu by nebola možná bez priemyselnej mašinérie vytvárania súhlasu. Legitímnosť politickej moci je produktom strategického investovania nadnárodných koncernov do médií, ktoré vo svete vlastní päť spoločností a rodinných klanov. Realita je najčastejšie zastieraná spôsobom, akým sa ukazuje.

Moderné otrokárstvo, ktoré sa prejavuje v kolonizovanom Treťom svete, kde robotník zarobí 10 centov na hodinu pri šití značkových výrobkov má svoju obdobu aj v Európe. Je ňou pasca Európskej únie, v ktorej sa každý stávame dlžníkom proti vlastnej vôli. Sme zapletení do vojnových zločinov NATO, ktoré odsúdila Amnesty International, Human Rights Watch a dokumentujú ich odtajnené filmy a nové zistenia. Vo svete o ktorom sa nehovorí denne zomiera 21 000 detí od hladu, 450 miliónov ľudí trpí duševnými chorobami, nárast samovrážd za posledných dvadsať rokov prekročil 60 percent a viac ako polovica ľudstva žije za menej ako 2,5 dolára na deň. Posledné storočie prinieslo 190 miliónov obetí vojen, čo je viac, ako za všetky obdobia spolu. Počet civilných obetí v dnešných vojnách presahuje 90 %. Žijeme vo svete hyperkonzumu, ale u mnohých produktov životnosť nepresiahne 2 roky.

Tomuto trendu masívneho úpadku sa nevyhlo ani Slovensko, ktoré dve dekády po svojom prestupe od jednej veľmoci k druhej zaznamenáva tieto výsledky:

Potravinová sebestačnosť je len 47%
Pokles poľnohospodárskej produkcie o 42%
Pokles produkcie mäsa o 76%
Pokles produkcie mlieka o 48%
Nárast kriminality o 300%
Nárast zahraničného dlhu o 2500%

Slovensko má dnes status predovšetkým európskej servisno-montážnej linky s exportnou naviazanosťou na bohatšie krajiny. Naša priemyselná výroba sa od deväťdesiatych rokov takmer úplne utlmila, odborníci vycestovali do zahraničia, alebo po rekvalifikačných kurzoch prijali horšie platenú prácu. Dnes už s chudobou nezápasia iba tí, čo nepracujú, ale chudobní sú aj tí, ktorí majú zamestnanie. Po prvý krát od druhej svetovej vojny má nová generácia strednej triedy situáciu horšiu, ako jej rodičia. Neschopnosť osamostatniť sa novým generáciám neumožňuje žiadne vyhliadky na byt, ako predpoklad k utváraniu rodinného zázemia. Tým pádom vymierame pod vplyvom výrazného poklesu pôrodnosti až pod reprodukčnú hranicu. Predpoklady k takému stavu vytvára globálna povaha ekonomiky, ktorú konštituuje koncentrácia bohatstva do stále užšej skupiny vlastníkov bez teritoriálnej väzby nepodieľajúcej sa na sociálnom systéme a masové rozšírenie neplnohodnotných foriem práce pre všetky nižšie triedy. Hlavnou črtou globálneho sveta je koncentrácia kapitálu v súkromných rukách na úkor verejného sektora a reálnych miezd, ktoré stagnujú: rast príjmov v Európe po roku 2000 sa týka len 20% obyvateľstva.

Všemocné skupiny ako Billderberg Group zjednocujú záujmy jej členov prevažne z finančného a bankového sektora a ovplyvňujú celosvetovú politiku. Keďže nie je legálne ustanovená žiadna svetovláda, sú tieto skupiny nútené dianie vo svete projektovať za zavretými dverami.

Elita je malá, jednotná a uzavretá, presadzuje kolektívne záujmy a potrpí si na status tradície urodzených generácií, pričom obrovskej mase pod ňou hlása pravý opak: individualitu, otvorenú spoločnosť a nové trendy. Stratégiou elity je vnucovať masám, aby svoje záujmy obhajovali individuálne, pričom elita svoje privilégiá bráni vždy kolektívne. Výsledkom sú narastajúce sociálne nepokoje, dramatický pokles životnej úrovne, s ktorou na Slovensku nie je spokojných vyše 80 % obyvateľstva. Čo môžeme v takejto situácií robiť?

Jediným riešením je vziať vládu do vlastných rúk a zaviesť nástroj úplnej priamej demokracie bez ovplyvniteľných prostredníkov. V procese funkčného a okamžite merateľného referenda bude ustanovená reálna a legitímna moc ľudu. V ňom bude mať rozhodujúce slovo slobodný občan. Toto slovo už nebude len metaforou pre frašku volebného aktu, ale skutočnou mocou vyplývajúcou z inštitútu permanentného referenda, ktorým sa vytvárajú, menia alebo rušia zákony novej, slobodnej spoločnosti.

K tomu, aby sa vytvorili reálne podmienky k takejto spoločnosti je nevyhnutné, aby nadpolovičná väčšina jej oprávnených voličov prijala MEMORANDUM SLOBODNÉHO OBČANA. Toto vyhlásenie vlády jednotlivca je prvým krokom k zrušeniu existujúcich väzieb, ktoré Slovensko uvalili do kritickej situácie a zavedeniu účinných mechanizmov k vytvoreniu spoločnosti s väčšími predpokladmi na spravodlivú rovnosť príležitostí a lepší život. Len naša jednota a uvedomenie si spolupatričnosti a solidarity v ťažkom údele podrobených - môžu doviesť túto spoločnosť k aktu odopretia poslušnosti systému, ktorí nás kolektívne zbavuje ľudskej dôstojnosti, národnej hrdosti a slobody. Jedine revolta voči tomuto systému prináša vedomie. Toto vedomie je neohraničené, je vedomím ľudstva a smeruje k oslobodeniu celého sveta.

PRIJATIE

prijímam Memorandum slobodného občana

SIGNATÁRI

Memoranda slobodného občana
signatárov
 • 2012

  Vznikli sme v roku 2012

  Iniciatíva slobodných občanov je iniciatíva občanov, ktorým nie je ľahostajný osud Slovenska a sú ochotní priložiť ruku k dielu. Vznikli sme prijatím Memoranda slobodného občana na 1. celoslovenskom stretnutí občanov v Kalnej nad Hronom 3.-4.11.2012

 • 2012

  Protesty / stretnutia

  Iniciovali sme protesty/stretnutia občanov 17.11.2012 v 9 slovenských mestách a blokádu verejno-právnych médií 22.11.2012 (Blokáda verejnoprávnych médií - 103 minútové svedectvo o stave slovenskej spoločnosti), protesty/stretnutia občanov 19.1.2012 vo viacerých slovenských mestách (video z Bratislavy), celoslovenské diskusie o MSO.

 • 2015

  Ciele

  Memorandum slobodného občana.

Novinky

Slobodných občanov
Feb 0
Feb 0

Biela je farba slobody

Máte dosť partokracie, ktorá za štvrťstoročie zruinovala Slovensko? Záleží vám na skutočnej demokracii, teda na vláde nás všetkých prostredníctvom funkčného referenda bez zastupiteľov ovládaných záujmami oligarchie? Chcete sa vymaniť z vplyvu politických strán? Chcete sa aktívne podieľať na významnej, nie fiktívnej zmene socio-ekonomickej štruktúry? Do cieľa nás nepochybne čaká ešte dlhá cesta, no už teraz […]

  Read more
Júl 5
Júl 5

Memorandum slobodného občana zmenilo internetovú adresu

Memorandum slobodného občana zmenilo svoju pôvodnú adresu. Do polovice tohto roka sa nachádzalo na doméne memorandum.sk, na ktorej bolo od svojho úplného začiatku. K doméne sa bohužiaľ vďaka nepozornosti dostala tretia strana, ktorá sa zaoberá obchodovaním s doménami a keďže cenu domény stanovili v rozsahu od “menšej trojcifernej” sumy, až po niekoľko tisícovú, presunuli sme […]

  Read more